uchwała Nr 27/1352/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 11 lipca 2018 r. w sprawie akceptacji założeń projektu pt. „Koordynacja rozwoju ekonomii społecznej w województwie kujawsko-pomorskim”

Uchwały Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego V kadencji

  • Rodzaj aktu prawnego Uchwały Zarządu
  • Rok podjęcia (podpisania) 2018
  • Status Obowiązujący
  • Sesja 27. posiedzenie Zarządu Województwa
  • Data podjęcia (podpisania) 11.07.2018
  • Data rozpoczęcia obowiązywania 11.07.2018
  • Data wejścia w życie 11.07.2018
  • Data publikacji w dzienniku urzędowym Nie opublikowano
  • Nr publikacji w dzienniku urzędowym Nie opublikowano
  • Pozycja w dzienniku urzędowym Nie opublikowano
  • Nr aktu prawnego 27/1352/18
  • Czego dotyczy dodawany akt prawny w sprawie akceptacji założeń projektu pt. „Koordynacja rozwoju ekonomii społecznej w województwie kujawsko-pomorskim”
  • Podstawa prawna wydania art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2018 r. poz. 913 i 1000) oraz art. 21 pkt 4a ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2017 r. poz. 1769, 1985 oraz z 2018 r. poz. 650 i 700)
  • Grupa aktów prawnych uchwały Zarządu Województwa
  • Typ treściAkty prawne

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian