uchwała Nr 27/978/16 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 6 lipca 2016 r. w sprawie zaopiniowania realizacji inwestycji pn. Budowa linii 400 kV Bydgoszcz Zachód – Piła Krzewina w ramach zadania: Budowa linii 400 kV Piła Krzewina –Bydgoszcz

Uchwały Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego V kadencji

  • Rodzaj aktu prawnego Uchwała Zarządu
  • Rok podjęcia (podpisania) 2016
  • Status Obowiązujący
  • Sesja 27. posiedzenie Zarządu Województwa
  • Data podjęcia (podpisania) 06.07.2016
  • Data rozpoczęcia obowiązywania 06.07.2016
  • Data wejścia w życie 06.07.2016
  • Data publikacji w dzienniku urzędowym Nie opublikowano
  • Nr publikacji w dzienniku urzędowym Nie opublikowano
  • Pozycja w dzienniku urzędowym Nie opublikowano
  • Nr aktu prawnego 27/978/16
  • Czego dotyczy dodawany akt prawny w sprawie zaopiniowania realizacji inwestycji pn. Budowa linii 400 kV Bydgoszcz Zachód – Piła Krzewina w ramach zadania: Budowa linii 400 kV Piła Krzewina –Bydgoszcz
  • Podstawa prawna wydania art. 4 ust. 2 pkt 9 ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji w zakresie sieci przesyłowych (Dz. U. z 2015 r., poz. 1265 z późn. zm.)
  • Grupa aktów prawnych uchwały Zarządu Województwa
  • Typ treściAkty prawne

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian