uchwała Nr 28/1233/20 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 21 lipca 2020 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2019 Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Toruniu

Uchwały Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego VI kadencji

  • Rodzaj aktu prawnego Uchwały Zarządu
  • Rok podjęcia (podpisania) 2020
  • Status Obowiązujący
  • Sesja 28. posiedzenie Zarządu Województwa
  • Data podjęcia (podpisania) 21.07.2020
  • Data rozpoczęcia obowiązywania 21.07.2020
  • Data wejścia w życie 21.07.2020
  • Data publikacji w dzienniku urzędowym Nie opublikowano
  • Nr publikacji w dzienniku urzędowym Nie opublikowano
  • Pozycja w dzienniku urzędowym Nie opublikowano
  • Nr aktu prawnego 28/1233/20
  • Czego dotyczy dodawany akt prawny w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2019 Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Toruniu
  • Podstawa prawna wydania art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2019 r. poz. 351, 1495, 1571, 1655 i 1680 oraz z 2020 r. poz. 568) oraz w związku z § 8 ust. 2 Statutu Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Toruniu, stanowiącego załącznik do uchwały Nr XXXII/565/13 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 25 marca 2013 r.
  • Grupa aktów prawnych uchwały Zarządu Województwa
  • Typ treściAkty prawne

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian