uchwała Nr 28/1296/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 13 lipca 2017 r. w sprawie wytycznych do opracowania materiałów planistycznych do projektu uchwały budżetowej na rok 2018

  • Rodzaj aktu prawnego Uchwała Zarządu
  • Rok podjęcia (podpisania) 2017
  • Status Obowiązujący
  • Sesja 28. posiedzenie Zarządu Województwa
  • Data podjęcia (podpisania) 13.07.2017
  • Data rozpoczęcia obowiązywania 13.07.2017
  • Data wejścia w życie 13.07.2017
  • Data publikacji w dzienniku urzędowym Nie opublikowano
  • Nr publikacji w dzienniku urzędowym Nie dotyczy
  • Pozycja w dzienniku urzędowym Nie opublikowano
  • Nr aktu prawnego 28/1296/17
  • Czego dotyczy dodawany akt prawny w sprawie wytycznych do opracowania materiałów planistycznych do projektu uchwały budżetowej na rok 2018
  • Podstawa prawna wydania art. 41 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2016 r. poz. 486, z późn. zm.) oraz § 1 Procedury opracowywania projektu uchwały budżetowej Województwa Kujawsko-Pomorskiego stanowiącej załącznik Nr 1 do uchwały Nr XLVIII/1253/10 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 28 czerwca 2010 r. w sprawie ustalenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej (z późn. zm.)
  • Grupa aktów prawnych uchwały Zarządu Województwa
  • Typ treściAkty prawne

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian