uchwała Nr 28/1375/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 18 lipca 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody Centrum Medycznemu „OLK-MED” Spółka z o.o. z siedzibą w Toruniu na zawarcie umowy najmu

Uchwały Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego V kadencji

  • Rodzaj aktu prawnego Uchwały Zarządu
  • Rok podjęcia (podpisania) 2018
  • Status Obowiązujący
  • Sesja 28. posiedzenie Zarządu Województwa
  • Data podjęcia (podpisania) 18.07.2018
  • Data rozpoczęcia obowiązywania 18.07.2018
  • Data wejścia w życie 18.07.2018
  • Data publikacji w dzienniku urzędowym Nie opublikowano
  • Nr publikacji w dzienniku urzędowym Nie opublikowano
  • Pozycja w dzienniku urzędowym Nie opublikowano
  • Nr aktu prawnego 28/1375/18
  • Czego dotyczy dodawany akt prawny w sprawie wyrażenia zgody Centrum Medycznemu „OLK-MED” Spółka z o.o. z siedzibą w Toruniu na zawarcie umowy najmu
  • Podstawa prawna wydania art. 41 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2018 r. poz. 913 i 1000) w związku z § 5 ust. 5 umowy dzierżawy nieruchomości zawartej w dniu 15 lipca 2013 r. pomiędzy Przychodnią Specjalistyczną „OLK-MED” w Toruniu, a Centrum Medycznym „OLK-MED” Spółka z o.o. z siedzibą w Toruniu
  • Grupa aktów prawnych uchwały Zarządu Województwa
  • Typ treściAkty prawne

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian