uchwała Nr 29/1228/21 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 28 lipca 2021 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2020 Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławku

Uchwały Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego VI kadencji

  • Rodzaj aktu prawnego Uchwały Zarządu
  • Rok podjęcia (podpisania) 2021
  • Status Obowiązujący
  • Sesja 29. posiedzenie Zarządu Województwa
  • Data podjęcia (podpisania) 28.07.2021
  • Data rozpoczęcia obowiązywania 28.07.2021
  • Data wejścia w życie 28.07.2021
  • Data publikacji w dzienniku urzędowym Nie opublikowano
  • Nr publikacji w dzienniku urzędowym Nie opublikowano
  • Pozycja w dzienniku urzędowym Nie opublikowano
  • Nr aktu prawnego 29/1228/21
  • Czego dotyczy dodawany akt prawny w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2020 Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławku
  • Podstawa prawna wydania art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217), § 3a ust. 2 pkt 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 31 marca 2020 r. w sprawie określenia innych terminów wypełniania obowiązków w zakresie ewidencji oraz w zakresie sporządzenia, zatwierdzenia, udostępnienia i przekazania do właściwego rejestru, jednostki lub organu sprawozdań lub informacji (Dz. U. poz. 570 i 1667 oraz z 2021 r. poz. 572) oraz art. 29 ust. 5 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2020 r. poz. 194)
  • Grupa aktów prawnych uchwały Zarządu Województwa
  • Typ treściAkty prawne

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian