uchwała Nr 33/1362/16 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 31 sierpnia 2016 r. w sprawie powołania pani Ewy Krupy na stanowisko dyrektora Kujawsko-Pomorskiego Centrum Kultury w Bydgoszczy

Uchwały Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego V kadencji

  • Rodzaj aktu prawnego Uchwała Zarządu
  • Rok podjęcia (podpisania) 2016
  • Status Obowiązujący
  • Sesja 33. posiedzenie Zarządu Województwa
  • Data podjęcia (podpisania) 31.08.2016
  • Data rozpoczęcia obowiązywania 01.09.2016
  • Data wejścia w życie 31.08.2016
  • Data publikacji w dzienniku urzędowym Nie opublikowano
  • Nr publikacji w dzienniku urzędowym Nie opublikowano
  • Pozycja w dzienniku urzędowym Nie opublikowano
  • Nr aktu prawnego 33/1362/16
  • Czego dotyczy dodawany akt prawny w sprawie powołania pani Ewy Krupy na stanowisko dyrektora Kujawsko-Pomorskiego Centrum Kultury w Bydgoszczy
  • Podstawa prawna wydania art. 41 ust.2 pkt 6 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz.U. z 2016 r. poz. 486), art. 15 ust.1, 2 i 5 oraz art. 16 ust. 2 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2012 r. poz. 406, ze zm.)
  • Grupa aktów prawnych uchwały Zarządu Województwa
  • Typ treściAkty prawne

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian