uchwała Nr 33/1363/16 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 31 sierpnia 2016 r. w sprawie projektu „Planu gospodarki odpadami województwa kujawsko-pomorskiego na lata 2016-2022 z perspektywą na lata 2023-2028”

Uchwały Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego V kadencji

  • Rodzaj aktu prawnego Uchwała Zarządu
  • Rok podjęcia (podpisania) 2016
  • Status Obowiązujący
  • Sesja 33. posiedzenie Zarządu Województwa
  • Data podjęcia (podpisania) 31.08.2016
  • Data rozpoczęcia obowiązywania 31.08.2016
  • Data wejścia w życie 31.08.2016
  • Data publikacji w dzienniku urzędowym Nie opublikowano
  • Nr publikacji w dzienniku urzędowym Nie opublikowano
  • Pozycja w dzienniku urzędowym Nie opublikowano
  • Nr aktu prawnego 33/1363/16
  • Czego dotyczy dodawany akt prawny w sprawie projektu „Planu gospodarki odpadami województwa kujawsko-pomorskiego na lata 2016-2022 z perspektywą na lata 2023-2028”
  • Podstawa prawna wydania art. 34 ust. 1, art. 36 ust. 2, ust. 4 oraz ust. 7 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21 z późn. zm.), w związku z art. 54 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r. poz. 353)
  • Grupa aktów prawnych uchwały Zarządu Województwa
  • Typ treściAkty prawne

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian