uchwała Nr 33/1502/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie akceptacji założeń projektu „Zdrowi i aktywni w pracy 2”

Uchwały Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego VI kadencji

  • Rodzaj aktu prawnego Uchwały Zarządu
  • Rok podjęcia (podpisania) 2019
  • Status Obowiązujący
  • Sesja 33. posiedzenie Zarządu Województwa
  • Data podjęcia (podpisania) 28.08.2019
  • Data rozpoczęcia obowiązywania 28.08.2019
  • Data wejścia w życie 28.08.2019
  • Data publikacji w dzienniku urzędowym Nie opublikowano
  • Nr publikacji w dzienniku urzędowym Nie opublikowano
  • Pozycja w dzienniku urzędowym Nie opublikowano
  • Nr aktu prawnego 33/1502/19
  • Czego dotyczy dodawany akt prawny w sprawie akceptacji założeń projektu „Zdrowi i aktywni w pracy 2”
  • Podstawa prawna wydania art. 41 ust. 1 ustawy z 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2019 r. poz. 688) oraz Regulamin konkursu Nr RPKP.08.06.0 1-IZ.00-04-294/19 dla Poddziałania 8.6.1 Wsparcie na rzecz wydłużania aktywności zawodowej mieszkańców, Działania 8.6 Zdrowy i aktywny region, Osi priorytetowej 8. Aktywni na rynku pracy, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, stanowiącego załącznik do uchwały Nr 25/1134/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 26 czerwca 2019 r. (z późn. zm.)
  • Grupa aktów prawnych uchwały Zarządu Województwa
  • Typ treściAkty prawne

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian