uchwała Nr 33/1612/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 29 sierpnia 2018 r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu członkostwa w regionalnej sieci Dziedzictwo Kulinarne Kujawy i Pomorze

Uchwały Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego V kadencji

  • Rodzaj aktu prawnego Uchwały Zarządu
  • Rok podjęcia (podpisania) 2018
  • Status Obowiązujący
  • Sesja 33. posiedzenie Zarządu Województwa
  • Data podjęcia (podpisania) 29.08.2018
  • Data rozpoczęcia obowiązywania 29.08.2018
  • Data wejścia w życie 29.08.2018
  • Data publikacji w dzienniku urzędowym Nie opublikowano
  • Nr publikacji w dzienniku urzędowym Nie opublikowano
  • Pozycja w dzienniku urzędowym Nie opublikowano
  • Nr aktu prawnego 33/1612/18
  • Czego dotyczy dodawany akt prawny w sprawie zatwierdzenia Regulaminu członkostwa w regionalnej sieci Dziedzictwo Kulinarne Kujawy i Pomorze
  • Podstawa prawna wydania art. 41 ust. 1 i ust. 2 pkt 1 i 5 w związku z art. 11 ust. 2 pkt 7 i 8 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2018 r. poz. 913, 1000 i 1432) oraz uchwały Nr LI/1355/10 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 18 października 2010 r. w sprawie przystąpienia Województwa Kujawsko-Pomorskiego do Europejskiej Sieci Dziedzictwa Kulinarnego (European Network of Culinary Heritage)
  • Grupa aktów prawnych uchwały Zarządu Województwa
  • Typ treściAkty prawne

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian