uchwała Nr 3/42/20 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 22 stycznia 2020 r. w sprawie zaopiniowania projektu zmiany Gminnego Programu Rewitalizacji pn. Program Rewitalizacji Torunia do roku 2023

Uchwały Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego VI kadencji

  • Rodzaj aktu prawnego Uchwały Zarządu
  • Rok podjęcia (podpisania) 2020
  • Status Obowiązujący
  • Sesja 3. posiedzenie Zarządu Województwa
  • Data podjęcia (podpisania) 22.01.2020
  • Data rozpoczęcia obowiązywania 22.01.2020
  • Data wejścia w życie 22.01.2020
  • Data publikacji w dzienniku urzędowym Nie opublikowano
  • Nr publikacji w dzienniku urzędowym Nie opublikowano
  • Pozycja w dzienniku urzędowym Nie opublikowano
  • Nr aktu prawnego 3/42/20
  • Czego dotyczy dodawany akt prawny w sprawie zaopiniowania projektu zmiany Gminnego Programu Rewitalizacji pn. Program Rewitalizacji Torunia do roku 2023
  • Podstawa prawna wydania art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2019 r. poz. 512, 1571 i 1815) oraz art. 17 ust. 2 pkt 4 lit. a ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. z 2018 r. poz. 1398 oraz z 2019 poz. 730 i 1696)
  • Grupa aktów prawnych uchwały Zarządu Województwa
  • Typ treściAkty prawne

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian