uchwała Nr 3/43/20 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 22 stycznia 2020 r. w sprawie powołania na członka Rady Nadzorczej spółki Toruńska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.

Uchwały Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego VI kadencji

  • Rodzaj aktu prawnego Uchwały Zarządu
  • Rok podjęcia (podpisania) 2020
  • Status Obowiązujący
  • Sesja 3. posiedzenie Zarządu Województwa
  • Data podjęcia (podpisania) 22.01.2020
  • Data rozpoczęcia obowiązywania 22.01.2020
  • Data wejścia w życie 22.01.2020
  • Data publikacji w dzienniku urzędowym Nie opublikowano
  • Nr publikacji w dzienniku urzędowym Nie opublikowano
  • Pozycja w dzienniku urzędowym Nie opublikowano
  • Nr aktu prawnego 3/43/20
  • Czego dotyczy dodawany akt prawny w sprawie powołania na członka Rady Nadzorczej spółki Toruńska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.
  • Podstawa prawna wydania art. 41 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2019 r. poz. 512, 1571 i 1815), w związku z art. 385 § 2 Kodeksu spółek handlowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 505, 1543, 1655, 1798 i 2217) i § 16 Statutu spółki Toruńska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.
  • Grupa aktów prawnych uchwały Zarządu Województwa
  • Typ treściAkty prawne

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian