uchwała Nr 35/1576/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 11 września 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody Dyrektorowi Wojewódzkiego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych im. dr J. Bednarza w Świeciu na podjęcie dodatkowego zatrudnienia

Uchwały Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego VI kadencji

  • Rodzaj aktu prawnego Uchwały Zarządu
  • Rok podjęcia (podpisania) 2019
  • Status Obowiązujący
  • Sesja 35. posiedzenie Zarządu Województwa
  • Data podjęcia (podpisania) 11.09.2019
  • Data rozpoczęcia obowiązywania 11.09.2019
  • Data wejścia w życie 11.09.2019
  • Data publikacji w dzienniku urzędowym Nie opublikowano
  • Nr publikacji w dzienniku urzędowym Nie opublikowano
  • Pozycja w dzienniku urzędowym Nie opublikowano
  • Nr aktu prawnego 35/1576/19
  • Czego dotyczy dodawany akt prawny w sprawie wyrażenia zgody Dyrektorowi Wojewódzkiego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych im. dr J. Bednarza w Świeciu na podjęcie dodatkowego zatrudnienia
  • Podstawa prawna wydania art. 47 ust. 3 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2018 r. poz. 2190 i 2219 oraz z 2019 r. poz. 492, 730 i 959)
  • Grupa aktów prawnych uchwały Zarządu Województwa
  • Typ treściAkty prawne

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian