uchwała Nr 35/1587/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 11 września 2019 r. w sprawie użyczenia nieruchomości położonej w Grudziądzu przy ul. Kochanowskiego 11-13

Uchwały Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego VI kadencji

  • Rodzaj aktu prawnego Uchwały Zarządu
  • Rok podjęcia (podpisania) 2019
  • Status Obowiązujący
  • Sesja 35. posiedzenie Zarządu Województwa
  • Data podjęcia (podpisania) 11.09.2019
  • Data rozpoczęcia obowiązywania 11.09.2019
  • Data wejścia w życie 11.09.2019
  • Data publikacji w dzienniku urzędowym Nie opublikowano
  • Nr publikacji w dzienniku urzędowym Nie opublikowano
  • Pozycja w dzienniku urzędowym Nie opublikowano
  • Nr aktu prawnego 35/1587/19
  • Czego dotyczy dodawany akt prawny w sprawie użyczenia nieruchomości położonej w Grudziądzu przy ul. Kochanowskiego 11-13
  • Podstawa prawna wydania art. 13 ust. 1, art. 25d i art. 35 ust. 1b ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 2204, z późn. zm.) oraz art. 41 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2019 r. poz. 512 i 1571)
  • Grupa aktów prawnych uchwały Zarządu Województwa
  • Typ treściAkty prawne

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian