uchwała Nr 36/1488/20 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 9 września 2020 r. w sprawie oddania w dzierżawę nieruchomości oraz podania do publicznej wiadomości wykazu

Uchwały Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego VI kadencji

  • Rodzaj aktu prawnego Uchwały Zarządu
  • Rok podjęcia (podpisania) 2020
  • Status Obowiązujący
  • Sesja 36. posiedzenie Zarządu Województwa
  • Data podjęcia (podpisania) 09.09.2020
  • Data rozpoczęcia obowiązywania 09.09.2020
  • Data wejścia w życie 09.09.2020
  • Data publikacji w dzienniku urzędowym Nie opublikowano
  • Nr publikacji w dzienniku urzędowym Nie opublikowano
  • Pozycja w dzienniku urzędowym Nie opublikowano
  • Nr aktu prawnego 36/1488/20
  • Czego dotyczy dodawany akt prawny w sprawie oddania w dzierżawę nieruchomości oraz podania do publicznej wiadomości wykazu
  • Podstawa prawna wydania art. 41 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2019 r. poz. 512, 1571 i 1815 oraz z 2020 r. poz. 1378), art. 13 ust. 1, art. 25d, art. 35 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 65, 284, 471 i 782), w wykonaniu uchwały Nr XXIV/354/20 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 31 sierpnia 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości
  • Grupa aktów prawnych uchwały Zarządu Województwa
  • Typ treściAkty prawne

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian