uchwała Nr 36/1497/20 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 9 września 2020 r. w sprawie nieprzyznania dofinansowania na realizację zadania publicznego pn. Publikacja książki pt. „1919-2019. Sto lat Polskiego Czerwonego Krzyża w Toruniu. Zbiór materiałów i dokumentów z obchodów jubileuszu w Toruniu”

Uchwały Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego VI kadencji

  • Rodzaj aktu prawnego Uchwały Zarządu
  • Rok podjęcia (podpisania) 2020
  • Status Obowiązujący
  • Sesja 36. posiedzenie Zarządu Województwa
  • Data podjęcia (podpisania) 09.09.2020
  • Data rozpoczęcia obowiązywania 09.09.2020
  • Data wejścia w życie 09.09.2020
  • Data publikacji w dzienniku urzędowym Nie opublikowano
  • Nr publikacji w dzienniku urzędowym Nie opublikowano
  • Pozycja w dzienniku urzędowym Nie opublikowano
  • Nr aktu prawnego 36/1497/20
  • Czego dotyczy dodawany akt prawny w sprawie nieprzyznania dofinansowania na realizację zadania publicznego pn. Publikacja książki pt. „1919-2019. Sto lat Polskiego Czerwonego Krzyża w Toruniu. Zbiór materiałów i dokumentów z obchodów jubileuszu w Toruniu”
  • Podstawa prawna wydania art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057) oraz § 3 Procedur zlecania, realizacji i rozliczania zadań publicznych dofinansowanych z budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, przyjętych uchwałą Nr 47/2187/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 6 grudnia 2019 r.
  • Grupa aktów prawnych uchwały Zarządu Województwa
  • Typ treściAkty prawne

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian