Uchwała Nr 3/81/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 23 stycznia 2019 r. w sprawie wytycznych do opracowania sprawozdań za 2018 r. z wykonania budżetu województwa, wykonania planów finansowych wojewódzkich jednostek organizacyjnych będących osobami prawnymi i innych informacji z zakresu finansów publicznych

Poniżej zostały zamieszczone między innymi załączniki do uchwały Nr 3/81/19 Zarządu WK-P z dnia 23 stycznia 2019 r. w wersji edytowalnej – do pobrania.

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian