uchwała Nr 38/1607/21 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 29 września 2021 r. uchylająca uchwałę w sprawie zlecenia realizacji zadania publicznego pn. „Marcin Degowski i Przyjaciele” – wydanie płyty podsumowującej XXX-lecie pracy artystycznej

Uchwały Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego VI kadencji

  • Rodzaj aktu prawnego Uchwały Zarządu
  • Rok podjęcia (podpisania) 2021
  • Status Obowiązujący
  • Sesja 38. posiedzenie Zarządu Województwa
  • Data podjęcia (podpisania) 29.09.2021
  • Data rozpoczęcia obowiązywania 29.09.2021
  • Data wejścia w życie 29.09.2021
  • Data publikacji w dzienniku urzędowym Nie opublikowano
  • Nr publikacji w dzienniku urzędowym Nie opublikowano
  • Pozycja w dzienniku urzędowym Nie opublikowano
  • Nr aktu prawnego 38/1607/21
  • Czego dotyczy dodawany akt prawny uchylająca uchwałę w sprawie zlecenia realizacji zadania publicznego pn. "Marcin Degowski i Przyjaciele" – wydanie płyty podsumowującej XXX-lecie pracy artystycznej
  • Podstawa prawna wydania art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 oraz z 2021 r. poz. 1038, 1243 i 1535) oraz § 3 Procedur zlecania, realizacji i rozliczania zadań publicznych dofinansowanych z budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, przyjętych uchwałą Nr 49/2110/20 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 9 grudnia 2020 r.
  • Grupa aktów prawnych uchwały Zarządu Województwa
  • Typ treściAkty prawne

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian