uchwała Nr 38/1609/21 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 29 września 2021 r. w sprawie opinii dotyczącej sposobu uwzględnienia w projekcie Strategii rozwoju gminy Wielgie na lata 2021-2030 ustaleń i rekomendacji w zakresie kształtowania i prowadzenia polityki przestrzennej w województwie, określonych w Strategii rozwoju województwa kujawsko-pomorskiego do 2030 roku – Strategia Przyspieszenia 2030+

Uchwały Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego VI kadencji

  • Rodzaj aktu prawnego Uchwały Zarządu
  • Rok podjęcia (podpisania) 2021
  • Status Obowiązujący
  • Sesja 38. posiedzenie Zarządu Województwa
  • Data podjęcia (podpisania) 29.09.2021
  • Data rozpoczęcia obowiązywania 29.09.2021
  • Data wejścia w życie 29.09.2021
  • Data publikacji w dzienniku urzędowym Nie opublikowano
  • Nr publikacji w dzienniku urzędowym Nie opublikowano
  • Pozycja w dzienniku urzędowym Nie opublikowano
  • Nr aktu prawnego 38/1609/21
  • Czego dotyczy dodawany akt prawny w sprawie opinii dotyczącej sposobu uwzględnienia w projekcie Strategii rozwoju gminy Wielgie na lata 2021-2030 ustaleń i rekomendacji w zakresie kształtowania i prowadzenia polityki przestrzennej w województwie, określonych w Strategii rozwoju województwa kujawsko-pomorskiego do 2030 roku – Strategia Przyspieszenia 2030+
  • Podstawa prawna wydania art. 10f. ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372)
  • Grupa aktów prawnych uchwały Zarządu Województwa
  • Typ treściAkty prawne

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian