uchwała Nr 40/1838/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 17 października 2019 r. w sprawie przyjęcia członków do regionalnej sieci Dziedzictwo Kulinarne Kujawy i Pomorze w Województwie Kujawsko-Pomorskim, działającej w ramach Europejskiej Sieci Dziedzictwa Kulinarnego

Uchwały Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego VI kadencji

  • Rodzaj aktu prawnego Uchwały Zarządu
  • Rok podjęcia (podpisania) 2019
  • Status Obowiązujący
  • Sesja 40. posiedzenie Zarządu Województwa
  • Data podjęcia (podpisania) 17.10.2019
  • Data rozpoczęcia obowiązywania 17.10.2019
  • Data wejścia w życie 17.10.2019
  • Data publikacji w dzienniku urzędowym Nie opublikowano
  • Nr publikacji w dzienniku urzędowym Nie opublikowano
  • Pozycja w dzienniku urzędowym Nie opublikowano
  • Nr aktu prawnego 40/1838/19
  • Czego dotyczy dodawany akt prawny w sprawie przyjęcia członków do regionalnej sieci Dziedzictwo Kulinarne Kujawy i Pomorze w Województwie Kujawsko-Pomorskim, działającej w ramach Europejskiej Sieci Dziedzictwa Kulinarnego
  • Podstawa prawna wydania art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz.U. z 2019 r. poz. 512, 1571 i 1815), uchwały Nr LI/1355/10 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 18 października 2010 r. w sprawie przystąpienia Województwa Kujawsko-Pomorskiego do Europejskiej Sieci Dziedzictwa Kulinarnego (European Network of Culinary Heritage), na podstawie Regulaminu Członkostwa w regionalnej sieci Dziedzictwo Kulinarne Kujawy i Pomorze, stanowiącego załącznik nr 1 do uchwały Nr 33/1612/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 29 sierpnia 2018 r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Członkostwa w regionalnej sieci Dziedzictwo Kulinarne Kujawy i Pomorze, oraz uchwały Nr 30/1030/15 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 29 lipca 2015 r. w sprawie powołania Zespołu Opiniodawczo-Doradczego ds. Wspierania Rozwoju Obszarów Wiejskich w Województwie Kujawsko-Pomorskim
  • Grupa aktów prawnych uchwały Zarządu Województwa
  • Typ treściAkty prawne

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian