uchwała Nr 40/1878/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 13 października 2017 r. w sprawie powołania składu osobowego komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Muzeum Archeologicznego w Biskupinie i określenia szczegółowego trybu jej pracy

Uchwały Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego V kadencji

  • Rodzaj aktu prawnego Uchwała Zarządu
  • Rok podjęcia (podpisania) 2017
  • Status Obowiązujący
  • Sesja 40. posiedzenie Zarządu Województwa
  • Data podjęcia (podpisania) 13.10.2017
  • Data rozpoczęcia obowiązywania 13.10.2017
  • Data wejścia w życie 13.10.2017
  • Data publikacji w dzienniku urzędowym Nie opublikowano
  • Nr publikacji w dzienniku urzędowym Nie opublikowano
  • Pozycja w dzienniku urzędowym Nie opublikowano
  • Nr aktu prawnego 40/1878/17
  • Czego dotyczy dodawany akt prawny w sprawie powołania składu osobowego komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Muzeum Archeologicznego w Biskupinie i określenia szczegółowego trybu jej pracy
  • Podstawa prawna wydania art. 41 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2016 r. poz. 486, z późn. zm.) oraz § 4 ust. 1 i 3 rozporządzenia Ministra Kultury z dnia 30 czerwca 2004 r. w sprawie organizacji i trybu przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora instytucji kultury (Dz. U. Nr 154, poz. 1629)
  • Grupa aktów prawnych uchwały Zarządu Województwa
  • Typ treściAkty prawne

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian