uchwała Nr 41/1928/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 25 października 2019 r. w sprawie oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej

Uchwały Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego VI kadencji

  • Rodzaj aktu prawnego Uchwały Zarządu
  • Rok podjęcia (podpisania) 2019
  • Status Obowiązujący
  • Sesja 41. posiedzenie Zarządu Województwa
  • Data podjęcia (podpisania) 25.10.2019
  • Data rozpoczęcia obowiązywania 25.10.2019
  • Data wejścia w życie 25.10.2019
  • Data publikacji w dzienniku urzędowym Nie opublikowano
  • Nr publikacji w dzienniku urzędowym Nie opublikowano
  • Pozycja w dzienniku urzędowym Nie opublikowano
  • Nr aktu prawnego 41/1928/19
  • Czego dotyczy dodawany akt prawny w sprawie oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej
  • Podstawa prawna wydania art. 53a ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2018 r. poz. 2190, z późn. zm.)
  • Grupa aktów prawnych uchwały Zarządu Województwa
  • Typ treściAkty prawne

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian