uchwała Nr 4/121/20 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 5 lutego 2020 r. w sprawie nieprzyznania dofinansowania na realizację zadania publicznego pn. „Aktywne ferie z mieście”

Uchwały Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego VI kadencji

    • Rodzaj aktu prawnego Uchwały Zarządu
    • Rok podjęcia (podpisania) 2020
    • Status Obowiązujący
    • Sesja 4. posiedzenie Zarządu Województwa
    • Data podjęcia (podpisania) 05.02.2020
    • Data rozpoczęcia obowiązywania 05.02.2020
    • Data wejścia w życie 05.02.2020
    • Data publikacji w dzienniku urzędowym Nie opublikowano
    • Nr publikacji w dzienniku urzędowym Nie opublikowano
    • Pozycja w dzienniku urzędowym Nie opublikowano
    • Nr aktu prawnego 4/121/20
    • Czego dotyczy dodawany akt prawny w sprawie nieprzyznania dofinansowania na realizację zadania publicznego pn. „Aktywne ferie z mieście”
    • Podstawa prawna wydania art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688, 1570 i 2020) oraz § 3 ust. 3 załącznika nr 1 do uchwały Nr 14/573/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 10 kwietnia 2019 r. w sprawie procedur zlecenia, realizacji i rozliczenia zadań publicznych dofinansowanych z budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (z późn. zm.)
    • Grupa aktów prawnych uchwały Zarządu Województwa
    • Typ treściAkty prawne

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian