uchwała Nr 4/142/20 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 5 lutego 2020 r. w sprawie wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania finansowego Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Bydgoszczy za lata 2019 i 2020 na podstawie przeprowadzonego postępowania w trybie zapytania o cenę

Uchwały Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego VI kadencji

  • Rodzaj aktu prawnego Uchwały Zarządu
  • Rok podjęcia (podpisania) 2020
  • Status Obowiązujący
  • Sesja 4. posiedzenie Zarządu Województwa
  • Data podjęcia (podpisania) 05.02.2020
  • Data rozpoczęcia obowiązywania 05.02.2020
  • Data wejścia w życie 05.02.2020
  • Data publikacji w dzienniku urzędowym Nie opublikowano
  • Nr publikacji w dzienniku urzędowym Nie opublikowano
  • Pozycja w dzienniku urzędowym Nie opublikowano
  • Nr aktu prawnego 4/142/20
  • Czego dotyczy dodawany akt prawny w sprawie wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania finansowego Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Bydgoszczy za lata 2019 i 2020 na podstawie przeprowadzonego postępowania w trybie zapytania o cenę
  • Podstawa prawna wydania art. 3 ust. 1 pkt 1 oraz art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843), art. 66 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2019 r. poz. 351, 1495, 1571, 1655 i 1680) i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2019 r. poz. 512, 1571 i 1815), w związku z § 3 porozumienia z dnia 22 stycznia 2020 r., zawartego pomiędzy Województwem Kujawsko-Pomorskim a Wojewódzkim Ośrodkiem Ruchu Drogowego w Bydgoszczy, którego przedmiotem jest określenie zasad współpracy Stron w celu wyłonienia audytora do przeprowadzenia badań sprawozdań finansowych za lata 2019 i 2020
  • Grupa aktów prawnych uchwały Zarządu Województwa
  • Typ treściAkty prawne

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian