uchwała Nr 43/2071/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 7 listopada 2018 r. w sprawie zatwierdzenia listy rankingowej uczniów projektu pt. „Prymus Pomorza i Kujaw” na rok szkolny 2018/2019

Uchwały Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego V kadencji

  • Rodzaj aktu prawnego Uchwały Zarządu
  • Rok podjęcia (podpisania) 2018
  • Status Obowiązujący
  • Sesja 43. posiedzenie Zarządu Województwa
  • Data podjęcia (podpisania) 07.11.2018
  • Data rozpoczęcia obowiązywania 07.11.2018
  • Data wejścia w życie 07.11.2018
  • Data publikacji w dzienniku urzędowym Nie opublikowano
  • Nr publikacji w dzienniku urzędowym Nie opublikowano
  • Pozycja w dzienniku urzędowym Nie opublikowano
  • Nr aktu prawnego 43/2071/18
  • Czego dotyczy dodawany akt prawny w sprawie zatwierdzenia listy rankingowej uczniów projektu pt. „Prymus Pomorza i Kujaw” na rok szkolny 2018/2019
  • Podstawa prawna wydania § 5 ust. 1 Regulaminu przyznawania stypendiów dla uczniów w ramach projektu „Prymus Pomorza i Kujaw” na lata szkolne od 2018/2019 do 2022/2023, stanowiącego załącznik do uchwały Nr XLVII/777/18 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 25 czerwca 2018 r. w sprawie Regulaminu przyznawania stypendiów dla uczniów w ramach projektu „Prymus Pomorza i Kujaw” na lata szkolne od 2018/2019 do 2022/2023 (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 3417)
  • Grupa aktów prawnych uchwały Zarządu Województwa
  • Typ treściAkty prawne

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian