uchwała Nr 44/2039/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 14 listopada 2019 r. w sprawie trybu opracowania projektu Regionalnego Planu Działań na rzecz Zatrudnienia na 2020 rok

Uchwały Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego VI kadencji

  • Rodzaj aktu prawnego Uchwały Zarządu
  • Rok podjęcia (podpisania) 2019
  • Status Obowiązujący
  • Sesja 44. posiedzenie Zarządu Województwa
  • Data podjęcia (podpisania) 14.11.2019
  • Data rozpoczęcia obowiązywania 14.11.2019
  • Data wejścia w życie 14.11.2019
  • Data publikacji w dzienniku urzędowym Nie opublikowano
  • Nr publikacji w dzienniku urzędowym Nie opublikowano
  • Pozycja w dzienniku urzędowym Nie opublikowano
  • Nr aktu prawnego 44/2039/19
  • Czego dotyczy dodawany akt prawny w sprawie trybu opracowania projektu Regionalnego Planu Działań na rzecz Zatrudnienia na 2020 rok
  • Podstawa prawna wydania art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2019 r. poz. 512, z późn. zm.) oraz art. 3 ust. 4, art. 8 ust. 1 pkt 1 i 4 oraz ust. 3 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2018 r. poz. 1265, z późn. zm.)
  • Grupa aktów prawnych uchwały Zarządu Województwa
  • Typ treściAkty prawne

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian