uchwała Nr 45/1747/16 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 16 listopada 2016 r. w sprawie zaopiniowania projektu Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Zbiczno na lata 2016-2022

Uchwały Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego V kadencji

  • Rodzaj aktu prawnego Uchwała Zarządu
  • Rok podjęcia (podpisania) 2016
  • Status Obowiązujący
  • Sesja 45. posiedzenie Zarządu Województwa
  • Data podjęcia (podpisania) 16.11.2016
  • Data rozpoczęcia obowiązywania 16.11.2016
  • Data wejścia w życie 16.11.2016
  • Data publikacji w dzienniku urzędowym Nie opublikowano
  • Nr publikacji w dzienniku urzędowym Nie opublikowano
  • Pozycja w dzienniku urzędowym Nie opublikowano
  • Nr aktu prawnego 45/1747/16
  • Czego dotyczy dodawany akt prawny w sprawie zaopiniowania projektu Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Zbiczno na lata 2016-2022
  • Podstawa prawna wydania art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2016 r., poz. 486) oraz art. 17 ust. 2 pkt 4 lit. a ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. poz. 1777 z późn. zm.)
  • Grupa aktów prawnych uchwały Zarządu Województwa
  • Typ treściAkty prawne

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian