uchwała Nr 45/1761/16 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 16 listopada 2016 r. w sprawie zmiany umowy dzierżawy nieruchomości

Uchwały Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego V kadencji

  • Rodzaj aktu prawnego Uchwała Zarządu
  • Rok podjęcia (podpisania) 2016
  • Status Obowiązujący
  • Sesja 45. posiedzenie Zarządu Województwa
  • Data podjęcia (podpisania) 16.11.2016
  • Data rozpoczęcia obowiązywania 16.11.2016
  • Data wejścia w życie 16.11.2016
  • Data publikacji w dzienniku urzędowym Nie opublikowano
  • Nr publikacji w dzienniku urzędowym Nie opublikowano
  • Pozycja w dzienniku urzędowym Nie opublikowano
  • Nr aktu prawnego 45/1761/16
  • Czego dotyczy dodawany akt prawny w sprawie zmiany umowy dzierżawy nieruchomości
  • Podstawa prawna wydania art. 41 ust. 1 i ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2016 r. poz. 486) w związku z § 2 uchwały Nr 27/1087/13 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 11 lipca 2013 r. w sprawie wyrażenia zgody Przychodni Specjalistycznej „OLK-MED” w Toruniu na wydzierżawienie nieruchomości
  • Grupa aktów prawnych uchwały Zarządu Województwa
  • Typ treściAkty prawne

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian