uchwała Nr 45/1879/21 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 17 listopada 2021 r. w sprawie ogłoszenia naboru ofert w konkursie dotacyjnym nr 1 na sfinansowanie stypendiów sportowych dla dzieci i młodzieży za wysokie wyniki sportowe osiągnięte w 2021 roku w międzynarodowym lub krajowym współzawodnictwie sportowym

Uchwały Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego VI kadencji

  • Rodzaj aktu prawnego Uchwały Zarządu
  • Rok podjęcia (podpisania) 2021
  • Status Obowiązujący
  • Sesja 45. posiedzenie Zarządu Województwa
  • Data podjęcia (podpisania) 17.11.2021
  • Data rozpoczęcia obowiązywania 17.11.2021
  • Data wejścia w życie 17.11.2021
  • Data publikacji w dzienniku urzędowym Nie opublikowano
  • Nr publikacji w dzienniku urzędowym Nie opublikowano
  • Pozycja w dzienniku urzędowym Nie opublikowano
  • Nr aktu prawnego 45/1879/21
  • Czego dotyczy dodawany akt prawny w sprawie ogłoszenia naboru ofert w konkursie dotacyjnym nr 1 na sfinansowanie stypendiów sportowych dla dzieci i młodzieży za wysokie wyniki sportowe osiągnięte w 2021 roku w międzynarodowym lub krajowym współzawodnictwie sportowym
  • Podstawa prawna wydania § 3 ust. 3 pkt 5 uchwały Nr III/78/19 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 18 lutego 2019 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania zadania własnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego polegającego na tworzeniu warunków sprzyjających rozwojowi sportu (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 1107), zmienionej uchwałą Nr XXVIII/407/20 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 21 grudnia 2020 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 6796)
  • Grupa aktów prawnych uchwały Zarządu Województwa
  • Typ treściAkty prawne

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian