uchwała Nr 45/1880/21 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 17 listopada 2021 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia harmonogramu rzeczowo-finansowego na rok 2021 zadania realizowanego przez Kujawsko-Pomorski Teatr Muzyczny w Toruniu

Uchwały Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego VI kadencji

  • Rodzaj aktu prawnego Uchwały Zarządu
  • Rok podjęcia (podpisania) 2021
  • Status Obowiązujący
  • Sesja 45. posiedzenie Zarządu Województwa
  • Data podjęcia (podpisania) 17.11.2021
  • Data rozpoczęcia obowiązywania 17.11.2021
  • Data wejścia w życie 17.11.2021
  • Data publikacji w dzienniku urzędowym Nie opublikowano
  • Nr publikacji w dzienniku urzędowym Nie opublikowano
  • Pozycja w dzienniku urzędowym Nie opublikowano
  • Nr aktu prawnego 45/1880/21
  • Czego dotyczy dodawany akt prawny zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia harmonogramu rzeczowo-finansowego na rok 2021 zadania realizowanego przez Kujawsko-Pomorski Teatr Muzyczny w Toruniu
  • Podstawa prawna wydania art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2020 r. poz. 1668 oraz z 2021 r. poz. 1038 i 1834), uchwały Nr XXVIII/395/20 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 21 grudnia 2020 r. w sprawie budżetu województwa na rok 2021 (z późn. zm.) oraz uchwały Nr 28/1214/21 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 22 lipca 2021 r. w sprawie procedury planowania i realizacji dla zadań inwestycyjnych oraz remontowych
  • Grupa aktów prawnych uchwały Zarządu Województwa
  • Typ treściAkty prawne

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian