uchwała Nr 4/61/16 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 27 stycznia 2016 r. w sprawie przyjęcia informacji za II półrocze 2015 r. na temat stanu realizacji zadań w zakresie polityki rozwoju regionalnego

Uchwały Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego V kadencji

  • Rodzaj aktu prawnego Uchwała Zarządu
  • Rok podjęcia (podpisania) 2016
  • Status Obowiązujący
  • Sesja 4. posiedzenie Zarządu Województwa
  • Data podjęcia (podpisania) 27.01.2016
  • Data rozpoczęcia obowiązywania 27.01.2016
  • Data wejścia w życie 27.01.2016
  • Data publikacji w dzienniku urzędowym Nie opublikowano
  • Nr publikacji w dzienniku urzędowym Nie opublikowano
  • Pozycja w dzienniku urzędowym Nie opublikowano
  • Nr aktu prawnego 4/61/16
  • Czego dotyczy dodawany akt prawny w sprawie przyjęcia informacji za II półrocze 2015 r. na temat stanu realizacji zadań w zakresie polityki rozwoju regionalnego
  • Podstawa prawna wydania art. 41 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2015 r., poz. 1392, 1045 i 1890) oraz uchwały Nr XII/202/11 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 26 września 2011 r. w sprawie przedstawienia okresowej informacji na temat stanu realizacji zadań w zakresie polityki rozwoju regionalnego
  • Grupa aktów prawnych
  • Typ treściAkty prawne

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian