uchwała Nr 47/1853/16 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie akceptacji założeń projektu przygotowanego przez Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławku w ramach Działania 4.4 Ochrona i rozwój zasobów kultury, Schemat: Inwestycje w zakresie kultury w ramach polityki terytorialnej, konkurs Nr RPKP.04.04.00-IZ.00-04-043/16

Uchwały Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego V kadencji

  • Rodzaj aktu prawnego Uchwała Zarządu
  • Rok podjęcia (podpisania) 2016
  • Status Obowiązujący
  • Sesja 47. posiedzenie Zarządu Województwa
  • Data podjęcia (podpisania) 30.11.2016
  • Data rozpoczęcia obowiązywania 30.11.2016
  • Data wejścia w życie 30.11.2016
  • Data publikacji w dzienniku urzędowym Nie opublikowano
  • Nr publikacji w dzienniku urzędowym Nie opublikowano
  • Pozycja w dzienniku urzędowym Nie opublikowano
  • Nr aktu prawnego 47/1853/16
  • Czego dotyczy dodawany akt prawny w sprawie akceptacji założeń projektu przygotowanego przez Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławku w ramach Działania 4.4 Ochrona i rozwój zasobów kultury, Schemat: Inwestycje w zakresie kultury w ramach polityki terytorialnej, konkurs Nr RPKP.04.04.00-IZ.00-04-043/16
  • Podstawa prawna wydania art. 41 ust. 1 ustawy z 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2016 r. poz. 486) oraz Instrukcji wypełniania załączników do wniosku o dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 Wersja 6, Toruń, sierpień 2016 r., stanowiącą Załącznik nr 3 do Regulaminu Konkursu 04.04.00-IZ.00-04-043/16
  • Grupa aktów prawnych uchwały Zarządu Województwa
  • Typ treściAkty prawne

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian