uchwała Nr 47/1862/16 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie indywidualnej zmiany czasu trwania poszczególnych etapów oceny w ramach konkursu Nr RPKP.01.06.02-IZ.00-04-028/16

Uchwały Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego V kadencji

  • Rodzaj aktu prawnego Uchwała Zarządu
  • Rok podjęcia (podpisania) 2016
  • Status Obowiązujący
  • Sesja 47. posiedzenie Zarządu Województwa
  • Data podjęcia (podpisania) 30.11.2016
  • Data rozpoczęcia obowiązywania 16.11.2016
  • Data wejścia w życie 30.11.2016
  • Data publikacji w dzienniku urzędowym Nie opublikowano
  • Nr publikacji w dzienniku urzędowym Nie opublikowano
  • Pozycja w dzienniku urzędowym Nie opublikowano
  • Nr aktu prawnego 47/1862/16
  • Czego dotyczy dodawany akt prawny w sprawie indywidualnej zmiany czasu trwania poszczególnych etapów oceny w ramach konkursu Nr RPKP.01.06.02-IZ.00-04-028/16
  • Podstawa prawna wydania art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2016 r. poz. 486), art. 9 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 11 lipca 2016 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. z 2016 r. poz. 217) oraz w oparciu o uchwałę Nr 26/887/15 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 1 lipca 2015 r. w sprawie przyjęcia Instrukcji Wykonawczej Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 (z późn. zm.)
  • Grupa aktów prawnych uchwały Zarządu Województwa
  • Typ treściAkty prawne

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian