uchwała Nr 47/1871/16 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 2 grudnia 2016 r. w sprawie przyjęcia Założeń do kontroli działalności i funkcjonowania lokalnych grup działania w perspektywie finansowej 2014-2020 wraz z Planem kontroli lokalnych grup działania na 2016 rok

Uchwały Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego V kadencji

  • Rodzaj aktu prawnego Uchwała Zarządu
  • Rok podjęcia (podpisania) 2016
  • Status Obowiązujący
  • Sesja 47. posiedzenie Zarządu Województwa
  • Data podjęcia (podpisania) 02.12.2016
  • Data rozpoczęcia obowiązywania 02.12.2016
  • Data wejścia w życie 02.12.2016
  • Data publikacji w dzienniku urzędowym Nie opublikowano
  • Nr publikacji w dzienniku urzędowym Nie opublikowano
  • Pozycja w dzienniku urzędowym Nie opublikowano
  • Nr aktu prawnego 47/1871/16
  • Czego dotyczy dodawany akt prawny w sprawie przyjęcia Założeń do kontroli działalności i funkcjonowania lokalnych grup działania w perspektywie finansowej 2014-2020 wraz z Planem kontroli lokalnych grup działania na 2016 rok
  • Podstawa prawna wydania art. 41 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2016 r. poz. 486), art. 4 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności (Dz. U. z 2015 r. poz. 378), art. 22 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. z 2014 r. poz. 1146 z późn. zm.)
  • Grupa aktów prawnych uchwały Zarządu Województwa
  • Typ treściAkty prawne

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian