uchwała Nr 4/73/16 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 27 stycznia 2016 r. w sprawie wszczęcia dialogu technicznego

Uchwały Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego V kadencji

  • Rodzaj aktu prawnego Uchwała Zarządu
  • Rok podjęcia (podpisania) 2016
  • Status Obowiązujący
  • Sesja 4. posiedzenie Zarządu Województwa
  • Data podjęcia (podpisania) 27.01.2016
  • Data rozpoczęcia obowiązywania 27.01.2016
  • Data wejścia w życie 27.01.2016
  • Data publikacji w dzienniku urzędowym Nie opublikowano
  • Nr publikacji w dzienniku urzędowym Nie opublikowano
  • Pozycja w dzienniku urzędowym Nie opublikowano
  • Nr aktu prawnego 4/73/16
  • Czego dotyczy dodawany akt prawny w sprawie wszczęcia dialogu technicznego
  • Podstawa prawna wydania art. 3 ust. 1 pkt 1 i art. 31a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164) i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2015 r., poz. 1392 z późn. zm.), w związku z uchwałą Nr 2/17/15 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 14 stycznia 2015 r. w sprawie określenia zasad i trybu udzielania zamówień publicznych zakresie wykonywania zadań Województwa Kujawsko-Pomorskiego niezastrzeżonych do kompetencji wojewódzkich jednostek organizacyjnych i wojewódzkich osób prawnych
  • Grupa aktów prawnych
  • Typ treściAkty prawne

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian