uchwała Nr 48/2163/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie przyznania nagrody rocznej dyrektorowi Wojewódzkiego Ośrodka Animacji Kultury w Toruniu

Uchwały Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego V kadencji

  • Rodzaj aktu prawnego Uchwały Zarządu
  • Rok podjęcia (podpisania) 2017
  • Status Obowiązujący
  • Sesja 48. posiedzenie Zarządu Województwa
  • Data podjęcia (podpisania) 29.11.2017
  • Data rozpoczęcia obowiązywania 29.11.2017
  • Data wejścia w życie 29.11.2017
  • Data publikacji w dzienniku urzędowym Nie opublikowano
  • Nr publikacji w dzienniku urzędowym Nie opublikowano
  • Pozycja w dzienniku urzędowym Nie opublikowano
  • Nr aktu prawnego 48/2163/17
  • Czego dotyczy dodawany akt prawny w sprawie przyznania nagrody rocznej dyrektorowi Wojewódzkiego Ośrodka Animacji Kultury w Toruniu
  • Podstawa prawna wydania art.10 ust. 2,5,7 i 8 ustawy z dnia 3 marca 2000 r. o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi (Dz. U. z 2017 r. poz. 1222), w związku z § 5 uchwały Nr 49/1756/15 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 2 grudnia 2015 r. w sprawie ustalenia zasad wynagradzania dyrektorów instytucji kultury, dla których Województwo pełni rolę organizatora oraz uchwałą Nr 18/540/12 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 9 maja 2012 r. w sprawie określenia zasad przyznawania nagrody rocznej (z późn. zm.)
  • Grupa aktów prawnych uchwały Zarządu Województwa
  • Typ treściAkty prawne

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian