uchwała Nr 48/2174/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 29 listopada 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia pożyczki pieniężnej spółce pod firmą Kujawsko-Pomorski Transport Samochodowy Spółka Akcyjna z siedzibą we Włocławku oraz udzielenia pełnomocnictwa

Uchwały Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego V kadencji

  • Rodzaj aktu prawnego Uchwały Zarządu
  • Rok podjęcia (podpisania) 2017
  • Status Obowiązujący
  • Sesja 48. posiedzenie Zarządu Województwa
  • Data podjęcia (podpisania) 29.11.2017
  • Data rozpoczęcia obowiązywania 29.11.2017
  • Data wejścia w życie 29.11.2017
  • Data publikacji w dzienniku urzędowym Nie opublikowano
  • Nr publikacji w dzienniku urzędowym Nie opublikowano
  • Pozycja w dzienniku urzędowym Nie opublikowano
  • Nr aktu prawnego 48/2174/17
  • Czego dotyczy dodawany akt prawny zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia pożyczki pieniężnej spółce pod firmą Kujawsko-Pomorski Transport Samochodowy Spółka Akcyjna z siedzibą we Włocławku oraz udzielenia pełnomocnictwa
  • Podstawa prawna wydania art. 41 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2017 r. poz. 2096) oraz art. 262 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077), a także na mocy § 14 ust. 2 uchwały Nr XLIV/722/13 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie budżetu województwa na rok 2014 (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2013 r. poz. 4156, z późn zm.)
  • Grupa aktów prawnych uchwały Zarządu Województwa
  • Typ treściAkty prawne

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian