Uchwała Nr 4/85/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 25 stycznia 2018 r. w sprawie wytycznych do opracowania sprawozdania z wykonania budżetu za 2017 r., wykonania planów finansowych wojewódzkich jednostek organizacyjnych będących osobami prawnymi i innych informacji z zakresu finansów publicznych

Poniżej zostały zamieszczone między innymi załączniki do uchwały Nr 4/85/18 Zarządu WK-P z dnia 25 stycznia 2018 r. w wersji edytowalnej – do pobrania.

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian