uchwała Nr 50/2278/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 12 grudnia 2017 r. w sprawie powołania likwidatora Kujawsko-Pomorskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych we Włocławku i określenia czynności likwidacyjnych

Uchwały Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego V kadencji

  • Rodzaj aktu prawnego Uchwały Zarządu
  • Rok podjęcia (podpisania) 2017
  • Status Uchylony
  • Sesja 50. posiedzenie Zarządu Województwa
  • Data podjęcia (podpisania) 12.12.2017
  • Data rozpoczęcia obowiązywania 12.12.2017
  • Data wejścia w życie 12.12.2017
  • Data publikacji w dzienniku urzędowym Nie opublikowano
  • Nr publikacji w dzienniku urzędowym Nie opublikowano
  • Pozycja w dzienniku urzędowym Nie opublikowano
  • Nr aktu prawnego 50/2278/17
  • Czego dotyczy dodawany akt prawny w sprawie powołania likwidatora Kujawsko-Pomorskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych we Włocławku i określenia czynności likwidacyjnych
  • Podstawa prawna wydania art. 41 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2017 r. poz. 2096) oraz § 4 uchwały Nr XXXVIII/628/17 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 27 listopada 2017 r. w sprawie likwidacji Kujawsko-Pomorskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych we Włocławku
  • Grupa aktów prawnych uchwały Zarządu Województwa
  • Typ treściAkty prawne

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian