uchwała Nr 5/115/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 1 lutego 2018 r. w sprawie powołania dyrektora Muzeum Etnograficznego im. Marii Znamierowskiej-Prüfferowej w Toruniu

Uchwały Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego V kadencji

  • Rodzaj aktu prawnego Uchwały Zarządu
  • Rok podjęcia (podpisania) 2018
  • Status Obowiązujący
  • Sesja 5. posiedzenie Zarządu Województwa
  • Data podjęcia (podpisania) 01.02.2018
  • Data rozpoczęcia obowiązywania 01.02.2018
  • Data wejścia w życie 01.02.2018
  • Data publikacji w dzienniku urzędowym Nie opublikowano
  • Nr publikacji w dzienniku urzędowym Nie opublikowano
  • Pozycja w dzienniku urzędowym Nie opublikowano
  • Nr aktu prawnego 5/115/18
  • Czego dotyczy dodawany akt prawny w sprawie powołania dyrektora Muzeum Etnograficznego im. Marii Znamierowskiej-Prüfferowej w Toruniu
  • Podstawa prawna wydania art. 41 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2017 r. poz. 2096 i z 2018 r. poz. 130), art. 15 ust. 1 i 2 oraz art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2017 r. poz. 862)
  • Grupa aktów prawnych uchwały Zarządu Województwa
  • Typ treściAkty prawne

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian