uchwała Nr 51/2353/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie udzielenia dotacji celowej na realizację zadania publicznego pn. „Upamiętnienie postaci Biskupa Szelążka w zabytkowym kościele św. Jakuba w Toruniu”

Uchwały Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego V kadencji

  • Rodzaj aktu prawnego Uchwały Zarządu
  • Rok podjęcia (podpisania) 2017
  • Status Obowiązujący
  • Sesja 51. posiedzenie Zarządu Województwa
  • Data podjęcia (podpisania) 20.12.2017
  • Data rozpoczęcia obowiązywania 20.12.2017
  • Data wejścia w życie 20.12.2017
  • Data publikacji w dzienniku urzędowym Nie opublikowano
  • Nr publikacji w dzienniku urzędowym Nie opublikowano
  • Pozycja w dzienniku urzędowym Nie opublikowano
  • Nr aktu prawnego 51/2353/17
  • Czego dotyczy dodawany akt prawny w sprawie udzielenia dotacji celowej na realizację zadania publicznego pn. „Upamiętnienie postaci Biskupa Szelążka w zabytkowym kościele św. Jakuba w Toruniu”
  • Podstawa prawna wydania § 1 ust. 2, § 3 ust.1 pkt 1 i ust. 2 pkt 2 oraz § 11 uchwały Nr VI/105/11 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 21 marca 2011 r. w sprawie trybu postępowania o udzielenie dotacji podmiotom niezaliczonym do sektora finansów publicznych i niedziałających w celu osiągnięcia zysku, na realizację zadań publicznych innych niż określone w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, sposobu jej rozliczania oraz sposobu kontroli wykonywania zleconego zadania (Dz. Urz. Woj. Kujawsko-Pomorskiego Nr 95, poz. 748) i wykonania uchwały Nr XXVIII/475/16 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 19 grudnia 2016 r. w sprawie budżetu województwa na rok 2017 (z późn. zm.)
  • Grupa aktów prawnych uchwały Zarządu Województwa
  • Typ treściAkty prawne

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian