uchwała Nr 52/2418/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie czynności prawnej przekraczającej zakres udzielonego pełnomocnictwa p.o. dyrektorowi Kujawsko-Pomorskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych we Włocławku

Uchwały Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego V kadencji

  • Rodzaj aktu prawnego Uchwały Zarządu
  • Rok podjęcia (podpisania) 2017
  • Status Obowiązujący
  • Sesja 52. posiedzenie Zarządu Województwa
  • Data podjęcia (podpisania) 28.12.2017
  • Data rozpoczęcia obowiązywania 28.12.2017
  • Data wejścia w życie 28.12.2017
  • Data publikacji w dzienniku urzędowym Nie opublikowano
  • Nr publikacji w dzienniku urzędowym Nie opublikowano
  • Pozycja w dzienniku urzędowym Nie opublikowano
  • Nr aktu prawnego 52/2418/17
  • Czego dotyczy dodawany akt prawny w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie czynności prawnej przekraczającej zakres udzielonego pełnomocnictwa p.o. dyrektorowi Kujawsko-Pomorskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych we Włocławku
  • Podstawa prawna wydania art. 56 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie województwa (Dz.U. z 2017 r. poz. 2096), uchwały Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego Nr XXXVIII/628/17 z dnia 27 listopada 2017 r. w sprawie likwidacji Kujawsko-Pomorskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych we Włocławku, art. 165 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo Wodne (Dz. U. Z 2017 poz. 1566) oraz uchwały Nr 14/136/08 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 21 lutego 2008 r. w sprawie przyjęcia „Instrukcji funkcjonowania wojewódzkiego magazynu przeciwpowodziowego dla województwa kujawsko-pomorskiego”
  • Grupa aktów prawnych uchwały Zarządu Województwa
  • Typ treściAkty prawne

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian