uchwała Nr 5/98/16 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 3 lutego 2016 r. w sprawie sprawozdania za 2015 rok z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli w szkołach i placówkach prowadzonych przez Województwo Kujawsko-Pomorskie

Uchwały Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego V kadencji

  • Rodzaj aktu prawnego Uchwała Zarządu
  • Rok podjęcia (podpisania) 2016
  • Status Obowiązujący
  • Sesja 5. posiedzenie Zarządu Województwa
  • Data podjęcia (podpisania) 03.02.2016
  • Data rozpoczęcia obowiązywania 03.02.2016
  • Data wejścia w życie 03.02.2016
  • Data publikacji w dzienniku urzędowym Nie opublikowano
  • Nr publikacji w dzienniku urzędowym Nie opublikowano
  • Pozycja w dzienniku urzędowym Nie opublikowano
  • Nr aktu prawnego 5/98/16
  • Czego dotyczy dodawany akt prawny sprawozdanie za 2015 rok z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli w szkołach i placówkach prowadzonych przez Województwo Kujawsko-Pomorskie
  • Podstawa prawna wydania art. 30a ust. 4 i 5 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2014 r. poz. 191, z późn. zm.) oraz rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 13 stycznia 2010 r. w sprawie sposobu opracowywania sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. Nr 6, poz. 35, z późn. zm.)
  • Grupa aktów prawnych
  • Typ treściAkty prawne

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian