uchwała Nr 6/227/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie przyjęcia Planu Działań Kujawsko-Pomorskiego Ośrodka Adopcyjnego w Toruniu na rok 2019

Uchwały Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego VI kadencji

  • Rodzaj aktu prawnego Uchwały Zarządu
  • Rok podjęcia (podpisania) 2018
  • Status Obowiązujący
  • Sesja 6. posiedzenie Zarządu Województwa
  • Data podjęcia (podpisania) 28.12.2018
  • Data rozpoczęcia obowiązywania 28.12.2018
  • Data wejścia w życie 28.12.2018
  • Data publikacji w dzienniku urzędowym Nie opublikowano
  • Nr publikacji w dzienniku urzędowym Nie opublikowano
  • Pozycja w dzienniku urzędowym Nie opublikowano
  • Nr aktu prawnego 6/227/18
  • Czego dotyczy dodawany akt prawny w sprawie przyjęcia Planu Działań Kujawsko-Pomorskiego Ośrodka Adopcyjnego w Toruniu na rok 2019
  • Podstawa prawna wydania art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2018 r. poz. 913, 1000 i 1432) oraz § 7 ust. 2 pkt 1 Statutu Kujawsko-Pomorskiego Ośrodka Adopcyjnego w Toruniu, nadanego uchwałą Nr XVI/303/11 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 19 grudnia 2011 r., zmienionego uchwałą Nr LIV/829/14 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 27 października 2014 r.
  • Grupa aktów prawnych uchwały Zarządu Województwa
  • Typ treściAkty prawne

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian