uchwała Nr 7/211/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 20 lutego 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na wystąpienie o uzyskanie zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów

Uchwały Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego VI kadencji

  • Rodzaj aktu prawnego Uchwały Zarządu
  • Rok podjęcia (podpisania) 2019
  • Status Obowiązujący
  • Sesja 7. posiedzenie Zarządu Województwa
  • Data podjęcia (podpisania) 20.02.2019
  • Data rozpoczęcia obowiązywania 20.02.2019
  • Data wejścia w życie 20.02.2019
  • Data publikacji w dzienniku urzędowym Nie opublikowano
  • Nr publikacji w dzienniku urzędowym Nie opublikowano
  • Pozycja w dzienniku urzędowym Nie opublikowano
  • Nr aktu prawnego 7/211/19
  • Czego dotyczy dodawany akt prawny w sprawie wyrażenia zgody na wystąpienie o uzyskanie zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów
  • Podstawa prawna wydania art. 83 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 1614, 2244 i 2340), w związku z art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz.U. z 2018 r. poz. 913, 1000, 1432 i 2500)
  • Grupa aktów prawnych uchwały Zarządu Województwa
  • Typ treściAkty prawne

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian