uchwała Nr 7/234/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 21 lutego 2018 r. w sprawie wyrażenia woli uczestnictwa Województwa Kujawsko-Pomorskiego w projekcie CREATIVE LOCI IACOBI, w ramach Programu COSME

Uchwały Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego V kadencji

  • Rodzaj aktu prawnego Uchwały Zarządu
  • Rok podjęcia (podpisania) 2018
  • Status Obowiązujący
  • Sesja 7. posiedzenie Zarządu Województwa
  • Data podjęcia (podpisania) 21.02.2018
  • Data rozpoczęcia obowiązywania 21.02.2018
  • Data wejścia w życie 21.02.2018
  • Data publikacji w dzienniku urzędowym Nie opublikowano
  • Nr publikacji w dzienniku urzędowym Nie opublikowano
  • Pozycja w dzienniku urzędowym Nie opublikowano
  • Nr aktu prawnego 7/234/18
  • Czego dotyczy dodawany akt prawny w sprawie wyrażenia woli uczestnictwa Województwa Kujawsko-Pomorskiego w projekcie CREATIVE LOCI IACOBI, w ramach Programu COSME
  • Podstawa prawna wydania art. 41 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2017 r. poz. 2096 oraz z 2018 r. poz.130), uchwały Nr 409/2000 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 12 czerwca 2000 r. w sprawie przyjęcia „Priorytetów Współpracy Zagranicznej Województwa Kujawsko-Pomorskiego” oraz uchwały Nr XXVII/461/16 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 28 listopada 2016 r. w sprawie przystąpienia województwa kujawsko-pomorskiego do Europejskiej Federacji Dróg Św. Jakuba w Composteli
  • Grupa aktów prawnych uchwały Zarządu Województwa
  • Typ treściAkty prawne

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian