Uchwała Nr 7/247/20 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 26 lutego 2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu województwa na rok 2020

Uchwała Nr 7/247/20 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 26 lutego 2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu województwa na rok 2020 – link

Informacje

Rejestr zmian