uchwała Nr 8/200/16 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 24 lutego 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia regulaminu przyznawania nagród za wykonanie prac konserwatorskich i restauratorskich przy zabytkach województwa kujawsko-pomorskiego oraz szczególne osiągnięcia związane z opieką nad zabytkami i ochroną zabytków

Uchwały Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego V kadencji

  • Rodzaj aktu prawnego Uchwała Zarządu
  • Rok podjęcia (podpisania) 2016
  • Status Obowiązujący
  • Sesja 8. posiedzenie Zarządu Województwa
  • Data podjęcia (podpisania) 24.02.2016
  • Data rozpoczęcia obowiązywania 24.02.2016
  • Data wejścia w życie 24.02.2016
  • Data publikacji w dzienniku urzędowym Nie opublikowano
  • Nr publikacji w dzienniku urzędowym Nie opublikowano
  • Pozycja w dzienniku urzędowym Nie opublikowano
  • Nr aktu prawnego 8/200/16
  • Czego dotyczy dodawany akt prawny zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia regulaminu przyznawania nagród za wykonanie prac konserwatorskich i restauratorskich przy zabytkach województwa kujawsko-pomorskiego oraz szczególne osiągnięcia związane z opieką nad zabytkami i ochroną zabytków
  • Podstawa prawna wydania art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2015 r. poz. 1392 z późn. zm.) art. 1 ust. 4 ustawy z 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. 2012 r. poz. 406 z późn. zm.)
  • Grupa aktów prawnych uchwały Zarządu Województwa
  • Typ treściAkty prawne

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian