uchwała Nr 9/315/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 7 marca 2018 r. w sprawie zatwierdzenia planu działań na rok 2018 „Kujawsko-Pomorskiego Programu Wspierania Rodziny na lata 2014-2022”

Uchwały Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego V kadencji

  • Rodzaj aktu prawnego Uchwały Zarządu
  • Rok podjęcia (podpisania) 2018
  • Status Obowiązujący
  • Sesja 9. posiedzenie Zarządu Województwa
  • Data podjęcia (podpisania) 07.03.2018
  • Data rozpoczęcia obowiązywania 07.03.2018
  • Data wejścia w życie 07.03.2018
  • Data publikacji w dzienniku urzędowym Nie opublikowano
  • Nr publikacji w dzienniku urzędowym Nie opublikowano
  • Pozycja w dzienniku urzędowym Nie opublikowano
  • Nr aktu prawnego 9/315/18
  • Czego dotyczy dodawany akt prawny w sprawie zatwierdzenia planu działań na rok 2018 „Kujawsko-Pomorskiego Programu Wspierania Rodziny na lata 2014-2022”
  • Podstawa prawna wydania art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2017 r. poz. 2096, z późn. zm.), art. 183 pkt 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2017 r. poz. 697, z późn. zm.), uchwały Nr XL/660/17 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 18 grudnia 2017 r. w sprawie budżetu województwa na rok 2018 (z późn. zm.) oraz uchwały Nr 26/902/14 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 25 czerwca 2014 r. w sprawie przyjęcia „Kujawsko-Pomorskiego Programu Wspierania Rodziny na lata 2014-2022”
  • Grupa aktów prawnych uchwały Zarządu Województwa
  • Typ treściAkty prawne

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian