uchwała Nr 9/357/20 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z realizacji wojewódzkiego programu pn. „Równe szanse. Program działania na rzecz osób niepełnosprawnych do 2020 roku” za rok 2019

Uchwały Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego VI kadencji

  • Rodzaj aktu prawnego Uchwały Zarządu
  • Rok podjęcia (podpisania) 2020
  • Status Obowiązujący
  • Sesja 9. posiedzenie Zarządu Województwa
  • Data podjęcia (podpisania) 11.03.2020
  • Data rozpoczęcia obowiązywania 11.03.2020
  • Data wejścia w życie 11.03.2020
  • Data publikacji w dzienniku urzędowym Nie opublikowano
  • Nr publikacji w dzienniku urzędowym Nie opublikowano
  • Pozycja w dzienniku urzędowym Nie opublikowano
  • Nr aktu prawnego 9/357/20
  • Czego dotyczy dodawany akt prawny w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z realizacji wojewódzkiego programu pn. „Równe szanse. Program działania na rzecz osób niepełnosprawnych do 2020 roku” za rok 2019
  • Podstawa prawna wydania art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2019 r. poz. 512, 1517 i 1815), art. 35 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1172, 1495, 1619, 1818 i 2495), w wykonaniu uchwały Nr 45/1376/12 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 7 listopada 2012 r. w sprawie przyjęcia programu wojewódzkiego pn. „Równe szanse. Program działania na rzecz Osób Niepełnosprawnych do 2020 r.”
  • Grupa aktów prawnych uchwały Zarządu Województwa
  • Typ treściAkty prawne

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian